Morseova abeceda

Morseova abeceda je soubor symbolů, který se využívá v telegrafii. Kóduje znaky latinské abecedy, číslice a další speciální znaky do kombinaci...