21.12.2019 9:39 Jeřezany,Maršovice

Podminka je BIO,BSL Kuličky!! Nadale každí Hráč Musí mít Brýle odolné proti narazu nebo přímo Balistické Pro Airsoft . Sejdeme na konečné autobusové zastavce Jeřezany , Maršovice linky číslo 513, odkud pojede na určené místo. Jelikož se areál nachází v chráněné krajinné oblasti, je povolenej vjezd jen autem s povolenkou za oknem!
Jinak vás tam dopravíme. Areál je velmi rozlehlý a nějaké objekty jsou ve špatném stavu a bude lepší když do nich nebudete vztupovat, ale vše si řekneme na místě a společně si je projdeme. Vstup bude kolem 250Kč. Nadale Jako hlavní vyhra bude l Divoké prasatko, 2 misto bude stupenka na jakou koli akci tady unás na 3 Mněsice zdarma!!! Nadale bude kantýna z občerstvením.

Maximální úsťová rychlost :
Samopal 130/ms pod 20m jednotlivé rany
Sniper 180/ms pod 30m záložní zbraň
Zákaz používání jaké koliv pirotechniky a podobnich věci co by mohli něco zapálit nebo udělat ohlušujicí ránu, pokuta 4000 za použití v chráněné krajinné oblasti!
(Opravdu se objekt nachází v chráněné krajinné zejména mezi oborami a hra byla povolena jen za téhle podmínky!!) Povinost je BIO kuliček, budou se kontrolovat.!!! Povinost si vzít( RFLEXNI VESTU!!!!)

Herní řád:
1. Používání pouze bio kuličky.
2. Zákaz používání pyrotechniky.
3. Zákaz rozdělávání otevřeného ohně!
4. Zákaz kouření v prostoru hřiště
(lze pouze ve vyhrazeném prostoru)
5. zákaz vstupu na hřiště pod vlivem
omamných látek!
6. Zákaz volného odhazování odpadků
(na vybraných místech se bude
nacházet odpadkový koš)!
7. Dodržování pokynů pořadatelů!
8. Pořadatel nenese jakoukoliv
odpovědnost za zranění a újmy na
majetku, které mohou vzniknout
účastníkům v době konání akce.
9. Účastník akce se účastní hry na
vlastní nebezpečí. Účastník, který
způsobí zranění nebo škodu na
majetku jiným účastníkům nebo
pořadateli je povinen tuto škodu
nahradit a nese za ni plnou
odpovědnost.
10. Na veškerých akcích je účastník
povinen svým podpisem potvrdit,
že byl seznámen s tímto herním
řádem, jinak mu nebude umožněno
se hry účastnit.
11. Osobám, které nejsou účastníky
akce, je na pozemek vstup zakázán.
12. Osoby mladší 15-ti let se nesmí
akce účastnit. Osoby mladší 18-ti let
se mohou akce účastnit jen na
základě souhlasu zákonného
zástupce.
13. Povoleny mechanické granaty.
Dodržování pravidel kontroluje pořadatelská služba či team organizátorů. V případě porušení pravidel je pořadatel oprávněn vykázat z prostoru osoby, které tyto pravidla porušují. Hrát se bude o pevnosti kdo jí dobije jako první tak se zmocní vlajky daneho teamu tak vyhrává, 2 Hra potom se bude oblehat určítí usek základny kterí bude silně opevněn malym množství hračů ale skušení střelci to jsou tak se nesmí podceňovat !( Budou to Bránit Lesníci a Hajní kteří jsou tež pozváni na naší společnou hru) Nadale hrači kteří budou oblehat pozice lesniků mají jen 2 životy , Lesnici mají 2 životy a nadobití useku mate 20min potom se otočí strany .

Zpět na kalendář


<img src="https://www.tercik.cz/wp-content/plugins/events-made-easy-frontend-submit/templates/uploads/15578875328839_2454423977940113_186511183916826624_n.jpg" />


Zpět na kalendář