Ve světě velmi rozšířenou vojenskou zbraní je mina. Používají se různé druhy. Hlavními typy jsou pozemní, námořní a dělostřelecké. V tomto článku najdete popis nejrozšířenějších, a to pozemních.

zdroj: youtube.com

Pozemní mina

Mina je vojenská zbraň sloužící k pasivnímu zničení nepřátelských sil. Mina funguje na principu tlakového snímače, který reaguje, když na něj oběť stoupne nebo vjede, snímače jsou vyráběny na různé hmotnosti, protitanková sepne nad 250kg a nášlapná nad 50kg. Tlakem se aktivuje roznětka, která odpálí nálož. Výbuch je namířen vzhůru na cíl. Miny se schovávají pod povrch země, aby se zmenšily šance na její odhalení.
Miny se často umisťují do souvislých oblastí jako umělé zátarasy, nebo pasti proti jednotkám, takovýmto souvislých plochám se říká minová pole.

Nášlapná mina se odpaluje tlakem, ale dají se využít i jiné způsoby jako třeba seismický otřes, optočlánky, dotek, pohyb, přetrhnutí nebo vytrhnutí jistícího lanka, časováním atd. První miny se objevily již v první světové válce, ale nebyly dostatečně efektivní, a tak se začaly vyvíjet silnější a smrtelnější varianty.

zdroj: youtube.com

Rozdělení podle účelu:

Protipěchotní miny

Tyto miny jsou navrhovány tak, aby svou oběť nezabily, ale pouze těžce zranily. Ten se stává zátěží pro spolubojovníky, rekonvalescence vojáka zaměstnává více lidí a stojí více, než pohřeb. Protipěchotní miny často poškodí dolní končetiny, které se musí amputovat. Moderní miny se vyrábí tak aby po spuštění nadskočily 150 cm nad zem a tam teprve vybouchly, takto byly více účinné a zabraly větší plochu. Těmto minám se začalo přezdívat „skákající Jack“,nebo“ skákavá Betty“, avšak v Čechách se jim říká „paštika“, podle tvaru a velikosti.

Mezi prvními začali tyto miny vyrábět Němci za 2. světové války, kteří je označovali jako Schrapnel-Minen nebo také S-Minen, s pomocí drátu položeného třeba přes střeženou cestu. V dnešní době můžeme tyto miny stále najít v Dukelském průsmyku, který nikdy nebyl kompletně vyčištěn od munice a min.

zdroj: youtube.com

zdroj: youtube.com

Protitankové miny

Tyto miny jsou mnohem větší a silnější než miny pěchotní. Jsou určeny k ničení nepřítelovi techniky, nálož je dostatečně silná na zničení lehkých vozidel i obrněných tanků. Podle způsobu instalace je dělíme na protipásové a protidnové. Na minu pásovou musí tank najet přímo pásem, aby se aktivovala. Mina zničí pásy, případně i pohonný systém a tank prakticky znehybní, čímž se z něj stává cíl pro protitankovou palbu.

Protidnové miny využívají spínač tzv. „tykadlem“, je to svislý prut vyšší než výška dna tanku. Po jeho ohnutí dochází k výbuchu kumulativní nálože, která prorazí dno a zabije posádku tanku. Takovéto miny mají tupý úhel kumulace, aby bylo ohnisko výše nad terénem, ideálně na výši dna ničeného vozidla. Na ničení tanků se dají využít i speciální instalace, například v Palestině se mina zahrabává pod vrstvu asfaltu s další výbušninou, která dokáže prorazit spodní pancéřování a tím ho vyřadit z provozu.

Miny po zahrabání do země fungují i několik let, tím se stávají hrozbou i po skončení vojenského konfliktu civilnímu obyvatelstvu. Minová pole jsou často neoznačená a nijak se neprojevují, každoročně je zabito či zraněno vlivem pozemních min mnoho lidí.

zdroj: youtube.com

zdroj: youtube.com

Obrana a ničení min

Nejlepší obranou proti minám je prevence, Ottawská úmluva uznává zákaz a ničení protipěchotních min. Smlouvu o zákazu podepsala většina členských zemí OSN, včetně ČR. Ale 35 zemí, včetně největším výrobců a uživatelů min dohodu nepodepsali, a to jsou USA, Čína a Rusko.

Mezi další možnosti patří protiopatření, které mají chránit jednotky, jako například minohledačka, což je přístroj reagující na kov v zemi. Dále třeba umístění speciálních nástaveb na obrněná vozidla. Obvykle se využívá speciálně navržená konstrukce, která se přidělává před obrněnce. Na začátku je několik silných řetězů, které se otáčí kolem středu a prudkými údery mlátí do zemského povrchu, takto zvyšují tlak a přivádí minu k výbuchu.

zdroj: youtube.com
Facebook komentáře

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Upozornit na

Oblíbené články