Stejně tak, jako se v Policii ČR pomalu zavádí nové stejnokroje, rozšiřuje se i nejnovější podoba označení hodností Policie ČR. Všichni členové našich vojensky organizovaných bezpečnostních sborů začali používat již od půlky 19. století hodnostní označení ve vojenském stylu. Tyto hodnosti najdeme jako vždy na náramenících stejnokrojů.

15. července 1991 vznikla Policie ČR, která se při vzniku spokojila se stejnokroji stávajících českých složek, které byly známé jako Sbor národní bezpečnosti. U Sboru se na červených náramenících označovaly praporčické hodnosti malými stříbrnými pěticípými hvězdami a důstojnické s generálskými zase většími a zlatými pěticípými hvězdami. Když přišlo na vyšší hodnosti v jedné skupině, rozlišovali podle stříbrných nebo zlatých lemovkách.

Po vzniku České republiky, se u nás v letech 1993-1994 objevily ještě některé další podoby hodností stávajících federálních složek, jako například je Policie železniční, pohraniční, hradní apod.

zdroj: youtube.com

První důležitý den v historii policejních hodností v ČR – 24. března 1992

Klíčovým dnem v moderní historii Policie a policejních hodností se stalo datum 24. března 1992, kdy se u nás začalo objevovat nové hodnostní označení, mimochodem zavedené, kvůli požadavkům státu a politické situaci, s novým služebním stejnokrojem 92. Tyto nové hodnosti pak před rokem 1995 zastoupily všechny aktuální provedení, s jedinou výjimkou Hraniční policie.

Nové označení se dost lišilo od dosavadních policejních tradic, protože obsahovalo stříbrné osmicípé hvězdy, ale stále platí, že praporčické jsou malé a důstojníci mají hvězdy větší. Také se označovalo stříbrnými kolejničkami a pro důstojníky se volila stříbrné barva. A označeních pro generálské hodnosti jsme se dočkali až v roce 2000.

zdroj: youtube.com

Druhý důležitý den v historii policejních hodností v ČR – 1. června 2015

Dalším důležitým dnem je 1. červen 2015, který pro Policii a její označení hodností znamená návrat k tradicím, tedy praporčíci mají stříbrné trojcípé hvězdy, důstojníci a generálové hvězdy zlaté pěticípé, všechna tato označení doplňují i zlaté a stříbrné kolejničky a pletená zlatá generálovská lemovka. Generálové navíc nosívají na svých náramenících i příslušný rozlišovací znak dané služby, ostatní členové mají daný odznak na klopách límce saka. Zajímavé je i to, že se do hodnostních označení vrací tradiční doplňková červená barva a to jako lemivky nárameníků.

Protože ale nelze změnu přestrojení provést současně v celé ČR najednou, je přípustné, aby se současně využívalo i staré označené s osmicípými hvězdami. Ale pozor, přestrojení musí být zcela bezpodmínečně dokončeno v rámci celé ČR nejpozději do 31. prosince 2019.

 

zdroj: youtube.com
Facebook komentáře

O komentujte

avatar
  Subscribe  
Upozornit na

Oblíbené články