Za účelem snadného přichycení výstroje vyvinula armáda spojených států popruhovou nosnou vazbu PALS – Pouch Attachment Ladder System (někdy nesprávně označována jako MOLLE). Jedná se o vodorovně našité popruhy šíře 1 palec (2,54cm) s vertikálním rozestupem rovněž 1 palec. Popruhy jsou přišity k základové tkanině v rozestupu 1,5 palce. Nejčastěji bývá použita na batozích a vestách. Součásti výstroje (nejčastěji různá pouzdra) se na popruhovou vazbu PALS přichycují tím způsobem, že se jejich popruhy s přeskami propletou popruhy nosnými. Systém PALS nelze uchytit horizontálně. Použitím speciálního mezikusu, lze tento problém obejít. Německá armáda přišla na jeho řešení. Výsledkem je však né zcela kompatibilní s původním americkým systémem, což může být komplikace při mezinárodních operacích.

Univerzální vazba ALP typ I Společnost ALP vyvinula vlastní systém popruhové vazby, která je tvořena jak horizontálními, tak i vertikálními popruhy šíře 2,54cm. Tyto popruhy jsou našity k základové tkanině v přesných rozestupech tak, že vytvářejí pole o délce 2,60cm po celé délce horizontálního popruhu. Na vertikálních popruzích je stejné pole tvořeno vždy mezi dvěma horizontálními popruhy. Díky tomuto systému je umožněno umístění pouzder v obouch směrech. Současně tak zůstává kompatibilní i se systémem PALS. Další výhodou univerzální vazby ALP typ I je možnost 100% využití plochy horizontálních popruhů,a tak se pouzdra mohou dát těsně vedle sebe. Díky těsnějšímu připevnění pouzder k nosiči se pouzdra méně pohybují při běhu. Univerzální křížová vazba ALP typ II Univerzální vazba ALP typ I je velice dobrým řešením modularity výstroje vojáka, ovšem stále zde zůstal malý prostor pro zlepšení a byl hledán způsob, jak umožnit nejen 100% využití horizontálních popruhů, ale také 100% využití popruhů vertikálních. Řešením se ukázal nový způsob našití popruhů, který umožnil 100% využití délky popruhů a umožnil tím mnohem přesnější umisťování pouzder, ať jsou otočeny jakkoliv v úhlu 90 stupňů. Nová univerzální křížová vazba je tvořena horizontálními popruhy šíře 2,54cm, které jsou umístěny jako první.Popruhy vertikální, které mají menší šíři, jsou umístěny přes ně.

Průchody pro provléknutí popruhů pouzder jsou tedy po celé délce jak horizontálního, tak vertikálního popruhu. Zároveň byla zachována plná kompatibilita se systémem PALS. Nový systém například umožňuje využití přední i zadní plochy balistické vesty dle individuálních požadavků, protože uživatel si může pouzdra umístit a otočit přesně tak, aby na ně pohodlně dosáhnul.
Napsat komentář