Ocel 440A patří uživatelsky k dobrým ocelím, protože korozivzdornost je vyšší, nežli třeba u oceli 12C27M. Odolnost proti opotřebení je celkově velmi dobrá též (navíc má tato slitinová ocel i nižší obsah karbidů ve specifickém strukturním objemu).

Jde o vysokouhlíkovou ocel kalitelnou na vzduchu a obsahující látku martenzit (Martenzit je přesycený tuhý roztok uhlíku v železe. Mezi jeho základní vlastnosti patří vysoká pevnost i tvrdost).
Napsat komentář