Tvrz Hanička,  budovaná v letech 1936-1938, sloužila jako součást Československého opevnění. Od druhé poloviny 70. let 20. století byla Hanička tajně přebudovávána na protiatomový kryt.

Základní údaje

ŘOP (ředitelství opevňovacích prací) rozhodlo, že tvrz bude umístěna jižně od kóty 994 Ernestinenberg nad Rokytnicí v Orlických horách. Původní počet objektů byl vypočítán na čtyři, postupem času se rozrostl na osm až se zastavil na dnešních šesti. Jedná se o objekty R–S 76, R–S 77, R–S 78, R–S 79, R–S 79a, R–S 80 a dělostřeleckou pozorovatelnu R–S 91. ŘOP označovalo Haničku krycím písmenem „H“. Pevnosti se neříkalo pouze Hanička, například v Denkschriftu byla nazývána Panské Pole, neboli Herrenfeld. Celkový rozpočet nebyl nikdy vypočítán. Stavba byla již 30. září 1938 dokončena, roku 1940 zde byly zkoušeny podkaliberní střely Röchling.

zdroj: youtube.com

Projektování a řízení výstavby

Projektováním tvrze byl pověřen kpt. žen.  Ing. Bedřich Kubec, projektování mu trvalo cca rok a půl. Výstavba spadala po ženijní skupinové velitelství X. – Rokytnice v Orlických horách. Tvrz byla budována na podůseku 3/X,  kterému velel mjr. stav. Ing. Rudolf Hušák. Stavbyvedoucí byl npor. stav. Ing. Karel Beran. Na stavbu byl přidělen také kpt. žen. Ing. Bedřich Kubec a ostatní příslušníky vojenského stavebního dozoru npor. stav. Ing. Michaela Buriana, por. stav. Arnošta Kassnera a ppor. přes. sl. Ing. Josefa Podbrdského. ŘOP přidělilo také své civilní zaměstnance a to tech. úř. Ing. Karela Bártu, tech. úř. Josefa Botelu a tech.  Rudolfa Voštu.

zdroj: youtube.com

Firma a stavební práce

Soutěž na stavbu pevnosti byla vypsána MNO (ministerstvo národní obrany) čj. 3.213/Taj.hl.št. ŘOP 1936. Současně s tím byla vypsána soutěž i na výstavbu pevnosti Bouda. Nabídky měly být dodány do 18. srpna 1936 v 9.00 hodin. Firmy Kruliš, Hlava, Lanna, Velfík, Záruba-Pfeffermann a Kunstruktiva se soutěže zúčastnily. Vítězem se stala firma Ing. Bedřicha Hlavy, autorisovaný civilní inženýr a stavitel. Zadávací částka činila 22 571 403, 24 Kč. Stavět se začalo 14. září 1936, stavba měla trvat rok. Původně mělo být postaveno 5 objektů, dělostřelecký srub byl zadán až později, jeho zadávací částka byla 3 080 792, 80 Kč, Tím se doba stavby prodloužila o 3 měsíce. Ke 30. 4. 1938 bylo na stavbě 18 úředníků a 584 dělníků, stavba měla ale i své oběti, a to 3 dělníky.

zdroj: youtube.com

Osádka

Jmenovaným velitelem pevnosti se stal mjr. pěch. Mikuláš Jaroslav Novák. Osádku mělo tvořit 426 mužů, a to 37 důstojníků, 9 rotmistrů, 390 mužů. Velikost jednotky ubytované v podzemí na obranu intervalu byla jedna rota pěchoty. V období míru byla celá osádka ubytovaná v Mírových kasárnách Rokytnice v Orlických horách.

zdroj: youtube.com

Osud po 2. světové válce

Po válce se o pevnost starala rokytnická posádka československé armády. Hanička byla do roku 1969 zdrojem pitné vody pro Rokytnici. V 50. letech 20. století Kovošrot bez povolení odvezl 7 pancéřových zvonů. Počátkem 70. let byl tvrz zpřístupněna veřejnosti, v roce 1975 byla tvrz uzavřena Federálním ministerstvem vnitra ČSSR, které ji chtělo přestavět na novodobý protiatomový kryt. Práce pokračovaly až do roku 1993, kdy byla označena za nepotřebnou a byla převedena do vlastnictví Okresního úřadu v Rychnově nad Kněžnou. Poté byla pronajímána městu Rokytnice a převedena do jejího majetku. Hanička byla opět otevřena veřejnosti a roku 2007 byla prohlášena kulturní památkou.
Facebook komentáře

O komentujte

avatar
  Subscribe  
Upozornit na

Oblíbené články