Tvrz Hanička,  budovaná v letech 1936-1938, sloužila jako součást Československého opevnění. Od druhé poloviny 70. let 20. století byla Hanička tajně přebudovávána na protiatomový kryt.

zdroj: youtube.com

Základní údaje

ŘOP (ředitelství opevňovacích prací) rozhodlo, že tvrz bude umístěna jižně od kóty 994 Ernestinenberg nad Rokytnicí v Orlických horách. Původní počet objektů byl vypočítán na čtyři, postupem času se rozrostl na osm až se zastavil na dnešních šesti. Jedná se o objekty R–S 76, R–S 77, R–S 78, R–S 79, R–S 79a, R–S 80 a dělostřeleckou pozorovatelnu R–S 91. ŘOP označovalo Haničku krycím písmenem „H“. Pevnosti se neříkalo pouze Hanička, například v Denkschriftu byla nazývána Panské Pole, neboli Herrenfeld. Celkový rozpočet nebyl nikdy vypočítán. Stavba byla již 30. září 1938 dokončena, roku 1940 zde byly zkoušeny podkaliberní střely Röchling.

zdroj: youtube.com

Projektování a řízení výstavby

Projektováním tvrze byl pověřen kpt. žen.  Ing. Bedřich Kubec, projektování mu trvalo cca rok a půl. Výstavba spadala po ženijní skupinové velitelství X. – Rokytnice v Orlických horách. Tvrz byla budována na podůseku 3/X,  kterému velel mjr. stav. Ing. Rudolf Hušák. Stavbyvedoucí byl npor. stav. Ing. Karel Beran. Na stavbu byl přidělen také kpt. žen. Ing. Bedřich Kubec a ostatní příslušníky vojenského stavebního dozoru npor. stav. Ing. Michaela Buriana, por. stav. Arnošta Kassnera a ppor. přes. sl. Ing. Josefa Podbrdského. ŘOP přidělilo také své civilní zaměstnance a to tech. úř. Ing. Karela Bártu, tech. úř. Josefa Botelu a tech.  Rudolfa Voštu.

zdroj: youtube.com

Firma a stavební práce

Soutěž na stavbu pevnosti byla vypsána MNO (ministerstvo národní obrany) čj. 3.213/Taj.hl.št. ŘOP 1936. Současně s tím byla vypsána soutěž i na výstavbu pevnosti Bouda. Nabídky měly být dodány do 18. srpna 1936 v 9.00 hodin. Firmy Kruliš, Hlava, Lanna, Velfík, Záruba-Pfeffermann a Kunstruktiva se soutěže zúčastnily. Vítězem se stala firma Ing. Bedřicha Hlavy, autorisovaný civilní inženýr a stavitel. Zadávací částka činila 22 571 403, 24 Kč. Stavět se začalo 14. září 1936, stavba měla trvat rok. Původně mělo být postaveno 5 objektů, dělostřelecký srub byl zadán až později, jeho zadávací částka byla 3 080 792, 80 Kč, Tím se doba stavby prodloužila o 3 měsíce. Ke 30. 4. 1938 bylo na stavbě 18 úředníků a 584 dělníků, stavba měla ale i své oběti, a to 3 dělníky.

zdroj: youtube.com

Osádka

Jmenovaným velitelem pevnosti se stal mjr. pěch. Mikuláš Jaroslav Novák. Osádku mělo tvořit 426 mužů, a to 37 důstojníků, 9 rotmistrů, 390 mužů. Velikost jednotky ubytované v podzemí na obranu intervalu byla jedna rota pěchoty. V období míru byla celá osádka ubytovaná v Mírových kasárnách Rokytnice v Orlických horách.

zdroj: youtube.com

Osud po 2. světové válce

Po válce se o pevnost starala rokytnická posádka československé armády. Hanička byla do roku 1969 zdrojem pitné vody pro Rokytnici. V 50. letech 20. století Kovošrot bez povolení odvezl 7 pancéřových zvonů. Počátkem 70. let byl tvrz zpřístupněna veřejnosti, v roce 1975 byla tvrz uzavřena Federálním ministerstvem vnitra ČSSR, které ji chtělo přestavět na novodobý protiatomový kryt. Práce pokračovaly až do roku 1993, kdy byla označena za nepotřebnou a byla převedena do vlastnictví Okresního úřadu v Rychnově nad Kněžnou. Poté byla pronajímána městu Rokytnice a převedena do jejího majetku. Hanička byla opět otevřena veřejnosti a roku 2007 byla prohlášena kulturní památkou.
Facebook komentáře

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Upozornit na

Oblíbené články