Když se řekne US Army, mnozí milovníci všeho, co je vojenské, zaplesají. Je to z toho důvodu, že americká armáda je považována za jednu z nejlépe vybavených armád vůbec, využívající ty nejnovější technologie. Není také žádným tajemstvím, že US Army neustále vyvíjí a pracuje na inovacích v mnoha oblastech. Právě americké vojenské mašinérii vděčíme za mnoho vynálezů, které dnes usnadňují službu nejen ozbrojeným složkám ze Spojených států, ale na celém světě.

Historie a fakta US-Army

Nejprve byla v roce 1775 vytvořena takzvaná „kontinentální armáda“, a bylo to dokonce ještě před vznikem samotných spojených států. Její zřízení bylo zapříčiněno bezprostředně vypuknuvší válkou za nezávislost. Ke schválení armády Kongresem USA pak došlo v roce 1784, až po skončení tohoto konfliktu, kdy měla být náhradou za zaniknutou kontinentální armádu. US Army se řadí k pěti základním ozbrojeným složkám Spojených států amerických a odpovídá za pozemní akce. V současnost době čítá asi půl milionu mužů plus více než půl milionu vojáků v záloze a členů působících v národní gardě či v armádních rezervách USA.

Hodnosti

Poddůstojníci:

 E1- vojín a svobodník

 E2- desátník

 E3- četař

 E4- rotný

 E5- rotmistr

 E6- nadrotmistr

 E7- praporčík

 E8- nadpraporčík

 E9- štábní praporčík

Důstojníci:

 O1- poručík

 O2- nadporučík

 O3- kapitán

 O4- major

 O5- podplukovník

 O6- plukovník

 O7- brigádní generál

 O8- generálmajor

 O9- generálporučík

 O10- generál

 Special: armádní generál

Uniformy US Army

US Army v současnosti využívá inovativní uniformy, které jsou charakteristické kamufláží pro více prostředí. Možná je budete znát také pod označením Army Combat Uniform, neboli ACU. Starší modely uniforem byly nahrazeny v roce 2007, jednalo se o uniformy Camouflage uniform či Woodland.

Divize a jejich vývoj

Americká armáda je, lépe řečeno ještě donedávna byla, známá dělením na jednotlivé divize. Ty operovaly například v Afghánistánu nebo v Íráku. US Army ovšem prochází jakousi renovací, kdy namísto divizí se uvažuje o brigádách, jako o hlavních vojenských jednotkách. Mělo by se jednat o následující typy brigád:

 Pěchotní brigáda- mužstvo se skládá především z lehké pěchoty, parašutistických a speciálních jednotek

 Těžká brigáda- bojová jednotka, kombinující obrněná vozidla s mechanizovanou pěchotou

 Stryker- Tohle vojenské seskupení je kombinací mechanizované pěchoty a obrněných vozidel, konkrétně se jedná o

transportéry Stryker.

Základní struktura americké armády

Zde je výčet jednotlivých složek struktury US Army, řazeno od nejnižší jednotky.

 Fireteam: 4 členové, v čele stojí Teamleader

 Družstvo- Squad: asi 10 členů

 Četa- Platoon: do 100 členů

 Rota- Company: cca 120 členů

 Prapor- Battalion: až 1000 vojáků

 Pluk- Regiment: více než 1000 vojáků

 Brigáda- Brigade: složena z více pluků

 Divize- Division: složena z více brigád

 Armádní sbor- Corps: složen z více divizí

 Polní armáda- Field Army

Úskalí US Army

Málokdo možná ví, že americká armáda je považována za prostředí, které se potýká s nejednou obtíží, zejména pokud hovoříme o stavu současných vojáků, ale také válečných veteránů. Obrovská míra sebevražd se týká především vojáků, kteří se účastnili aktivních bojů, kupříkladu v Íráku či Afghánistánu. Psychické potíže, které provázejí tyto bojovníky, jsou dnes již obecně nazývány „Syndromem války v Zálivu“. Váleční veteráni z USA pak čelí hned celému balíku problémů. Začít můžeme jejich velkou nezaměstnaností a skončit až u bezdomovectví a bídy, které bohužel spousta vysloužilých a často natrvalo handicapovaných vojáků neunikne.

Ekologické a zdravotní potíže

Zejména velká spotřeba paliva a následná produkce škodlivin z výfuků armádních vozidel zrovna nepřidají na zdravém životním prostředí, podobně jako často ne právě efektivní uložení zbytků munice. Ochuzený uran byl v minulosti nedílnou součástí některých typů střel a dodnes v některých oblastech, kde USA bojovaly, zapříčiňuje rození dětí s defekty.
Facebook komentáře

O komentujte

avatar
  Subscribe  
Upozornit na

Oblíbené články